Katarzyna Głogowska – najlepsza studentka UŁ w 2009 roku

1999-2004; absolwentka VIII LO

Ukończyła filologię klasyczną  na Uniwersytecie Łódzkim.

W roku akademickim 2008/2009 otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Stypendystka  Deutscher  Akademischer Austausch  Dienst na Uniwersytecie w Kolonii. Studiowała także  przez rok na Uniwersytecie w Lipsku w ramach programu wymiany Erasmus, realizując programu nauki kierunków: filologia klasyczna i filologia germańska.

W roku 2009  zajęła pierwsze miejsce wśród wszystkich studentów Uniwersytetu Łódzkiego w prestiżowym konkursie  Studencki Nobel 2009. Celem  konkursu jest wyłonienie najbardziej utalentowanych i aktywnych naukowo studentów różnych uczelni z całej Polski. Komisja oceniająca oprócz średniej dydaktycznej bierze pod uwagę także udział w sympozjach, konferencjach, prace w kołach naukowych, uczestnictwo w stypendiach zagranicznych, znajomość języków obcych .

Obecnie Katarzyna Głogowska jest na stypendium doktoranckim na wydziale filologii klasycznej UŁ